نشست مشترک کمیته علم و فناوری در دانشگاه آستراخان برگزار شد

اوایل اسفند ماه 1398 اولین نشست مشترک تخصصی کمیته علم و فنآوری با حضور نمایندگان دانشگاه ها و موسسات پژوهشی عضو اتحادیه دانشگاه های دولتی حاشیه دریای خزر در دانشگاه دولتی آستراخان روسیه برگزار شد.

دکتر بانی مدیر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه گیلان(دبیرخانه ایرانی اتحادیه) و سایر نمایندگان دانشگاه های ایرانی عضو اتحادیه در این نشست حضور داشتند و در مورد اساسنامه کمیته علم و فنآوری ، نقشه راه و سایرموضوعات مربط با کمیته علم و فنآوری تبادل نظر و تصمیم گیری شد.

گفتنی است در بیست و  دومین اجلاس روسای دانشگاه های عضو اتحادیه دریای خزر که مهر ماه 1398 در دانشگاه گیلان برگزار شد به منظور تقویت فعالیتهای این اتحادیه دانشگاهی، سه دانشگاه به ترتیب دانشگاه بین المللی امام خمینی ، دانشگاه منابع طبیعی و کشاورزی ساری و دانشگاه آستراخان مسئولیت کمیته های دانشجویی - آموزشی و علم و فناوری را عهده دار شدند.