وبینار های نوآوری دریای خزر

پارک علم و فنآوری مازندران با همکاری پارک علم و فنآوری گیلان مجموعه وبینار با عنوان شبکه نوآوری دریای خزر را برگزار می­کند. برنامه برگزاری این وبینارها به صورت زیر است. علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و نحوه حضور و سخنرانی در وبینارها با آدرس ایمیل mazandaranstpia@gmail.com  مکاتبه نمایند. موضوعات و زمان برگزاری وبینارها به شرح زیر است:

 

  1.  Definitions and models of developing an innovation ecosystem in universities, cities or region; 14 October 2020. 10 AM. 90 min.
  2. Preparing business plan and business model for an incubator, STP or area of innovation, 18 November 2020. 10 AM. 90 min.
  3. Accepting an innovating startup or company in STP or incubator, value added services, soft landing programs & etc. 23 December 2020. 10 AM. 90 min.
  4. Sharing of Experiences among the members, 27 January 2021.10 AM.120 min.
  5. Accreditation of an Incubator, STP or their tenant companies, 3 March 2021. 10 AM. 120 min.
  6. Free talk on innovation ecosystems in universities, cities or region, 14 April 2021. 10 AM.120 min.
  7. Half-life of knowledge, technology and innovation, 19 May 2021. 10 AM.120 min.
  8. Technology or company valuation, 30 June 2021.10 AM. 90 min.