نشست هماهنگی روسای دانشگاه های ایرانی اتحادیه دانشگاه های دولتی حاشیه دریای خزر برای حضور در نشست بیست و سوم اجلاس عمومی

نشست هماهنگی روسای دانشگاه های ایرانی اتحادیه دانشگاه های دولتی حاشیه دریای خزر برای حضور در نشست بیست و سوم اجلاس عمومی

 

 

با هماهنگی دبیرخانه ایرانی اتحادیه دانشگاه های دولتی حاشیه دریای خزر، دانشگاه گیلان، نشست هماهنگی روسای دانشگاه های ایرانی اتحادیه دانشگاه های دولتی حاشیه دریای خزر برای حضور در نشست بیست و سوم اجلاس عمومی در تاریخ 29 تیر ماه 1400 ساعت 10 صبح به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

این نشست مجازی به منظور بررسی و عملیاتی شدن مصوبات اجلاس قبلی اتحادیه و کمیسیون های سه گانه پژوهشی، آموزشی و دانشجویی برگزار می شود. لازم به ذکر است در اجلاس بیست و دوم که در مهر ماه 1398 در دانشگاه گیلان برگزار شد. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مسئولیت کمیته آموزشی اتحادیه را عهده دار شد. دانشگاه  دولتی آستاراخان روسیه کمیته پژوهشی را بر عهده گرفت و دانشگاه بین المللی امام خمینی نیز مسئولیت کمیته دانشجویی را بر عهده گرفت.

اجلاس بیست و سوم اتحادیه دانشگاه های دولتی حاشیه دریای خزر در تاریخ 12-9 آگوست 2021 مطابق با 21-18 مرداد 1400 در دانشگاه کالمیکیای روسیه به صورت حضوری و مجازی برگزار خواهد شد.