دانشگاه یسنوف قزاقستان میزبان اجلاس بیست و سوم مجمع عمومی اتحادیه دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دولتی حاشیه دریای خزر

بیست و سومین اجلاس مجمع عمومی اتحادیه دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دولتی حاشیه دریای خزر در تاریخ 11 الی 12 آذر ماه 1400مطابق با 2 الی 3 دسامبر 2021 در دانشگاه فنی و مهندسی کاسپین به نام یسنوف قزاقستان در شهر آکتائو به صورت مجازی و حضوری برگزار خواهد شد. این نشست در حاشیه مراسم چهل و پنجمین سالگرد تاسیس دانشگاه یسنوف برگزار می شود و قرار است در این نشست، چشم اندازها و تجربه های همگرایی آموزش عالی در منطقه، بررسی اولویت های فعالیت های علمی بین المللی بین دانشگاه های منطقه حاشیه دریای خزر و انجام فعالیت های مشترک مورد بحث قرار گیرد.

ثبت نام در این نشست از طریق ارسال درخواست نهایتا تا تاریخ 29 آبان 1400 به آدرس Info@yu.edu.kz صورت می پذیرد و برنامه و اطلاعات کامل نشست متعاقباً اعلام خواهد شد.

بیست و سومین اجلاس مجمع عمومی اتحادیه دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دولتی حاشیه دریای خزر در تاریخ 11 الی 12 آذر ماه 1400مطابق با 2 الی 3 دسامبر 2021 در دانشگاه فنی و مهندسی کاسپین به نام یسنوف قزاقستان در شهر آکتائو به صورت مجازی و حضوری برگزار خواهد شد. این نشست در حاشیه مراسم چهل و پنجمین سالگرد تاسیس دانشگاه یسنوف برگزار می شود و قرار است در این نشست، چشم اندازها و تجربه های همگرایی آموزش عالی در منطقه، بررسی اولویت های فعالیت های علمی بین المللی بین دانشگاه های منطقه حاشیه دریای خزر و انجام فعالیت های مشترک مورد بحث قرار گیرد.

ثبت نام در این نشست از طریق ارسال درخواست نهایتا تا تاریخ 29 آبان 1400 به آدرس Info@yu.edu.kz صورت می پذیرد و برنامه و اطلاعات کامل نشست متعاقباً اعلام خواهد شد.