خانه
رویداد

فراخوان طرح تحقیقاتی مشترک

جمعه 09 اسفند 1398

موسسه اکولوژی دانشگاه دولتی داغستان روسیه تمایل دارد در قالب فراخوان ایران و روسیه طرح تحقیقاتی مشترکی در زمینه ویروس پرندگان با دانشگاه ها و یا موسسات تحقیقاتی ایرانی به انجام برساند. از دانشگاهیان علاقه مند برای همکاری در این پروژه تحقیقاتی دعوت به همکاری می گردد.