خانه
رویداد

برگزاری اولین نشست هماهنگی کمیته دانشجویی

سه شنبه 21 آبان 1398

بر اساس بیست و دومین پروتکل اتحادیه دانشگاه های دولتی حاشیه دریای خزر که مهر ماه 1398 در دانشگاه گیلان به تصویب روسای دانشگاه های عضو اتحادیه رسید دانشگاه بین المللی امام خمینی ره مسئول کمیته دانشجویی و دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری و دانشگاه آستراخان روسیه به ترتیب مسئول کمیته آموزشی و کمیته علم و فنآوری اتحادیه دانشگاه های دولتی حاشیه دریای خزر معرفی شدند. بر این اساس دانشگاه های منتخب به تدوین اساسنامه و نقشه راه فعالیت کمیته های مزبور پرداخته اند. بر همین اساس دانشگاه بین المللی امام خمینی ره اولین نشست ماهنگی کمیته دانشجویی اتحادیه دانشگاه های دولتی حاشیه دریای خزر را در تاریخ 21 دی ماه 1398 با حضور نمایندگان حوزه دانشجویی و بین¬الملل دانشگاه¬های گلستان، صنعتی نوشیروانی بابل، مازندران، گیلان، گنبد کاووس، علوم پزشکی و خدمات درمانی گیلان برگزار کرد. در این جلسه دکتر بیات معاون امور بین¬الملل دانشگاه ضمن خوشامدگویی به میهمانان به تشریح برنامه¬ها، اهداف و مباحث مرتبط با شکل گیری کانون فعالیت¬های بین¬المللی دانشجویان در دانشگاه¬های عضو اتحادیه دریای خزر پرداخت. پس از گفتگو و تبادل نظر اعضای جلسه چند موضوع موضوعات پیشنهادی مسابقات دانشجویی در سه زمینه عکاسی، فیلم کوتاه و نوشتار با موضوعات دریای خزر و مدیریت سبز را به تصویب رساندند.